Welkom bij mijn publicaties

Stamboomonderzoek, het is een mooie, verslavende en tijdverslindende hobby.

Het hier gepubliceerde materiaal is ontstaan uit ruim 30 jaar onderzoek en zeer zeker ook met de hulp van veel mensen die gelukkig allemaal iets van de families wisten.

Vele archieven in den lande zijn geraadpleegd, o.a in Venlo, Rotterdam, Schoonhoven, Maastricht, Den Haag maar ook krantenknipsels en overlijdensprentjes en niet te vergeten, het geweldige geheugen van mijn oma Alberts-Engelen, zij leefde tussen 1896-1999.

Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat het huidige resultaat zichtbaar is.

Als basis voor mijn onderzoek diende een artikel in de Limburgse Leeuw waarin werd vermeld dat er een onuitgegeven genealogie bestond van een patriciërsfamilie Alberts uit Venlo.

Deze genealogie was geschreven door Joseph Eduard Keuller, hij leefde tussen 1813-1864 en was notaris en Albertus Leonardus Hubertus Wolters, hij leefde tussen 1822-1897 en was priester.

Deze onuitgegeven genealogie zou zijn ondergebracht in het privé archief van drs. E.M.A.H. Delhougne in Roermond. Hier heb ik inzage gekregen in wat oude documenten die echter van Jan Verzijl afkomstig waren en niet van Keuller.

Jan Verzijl, hij leefde tussen 1897-1967 en was kunsthandelaar en genealoog. Verzijl heeft getracht aan de hand van Keuller’s handschrift een eigen bewerking op papier te zetten. Echter Jan Verzijl was niet altijd even nauwkeurig en schreef graag naar eigen hand. Deze bewerking is nu niet meer in Roermond aanwezig maar in te zien bij het CBG en in kopie in het GA te Venlo.

Waar het originele handschrift van Keuller momenteel is ondergebracht is mij onbekend. Mocht iemand hier kennis van hebben dan zou ik zeer erkentelijk zijn om dit te vernemen.

Veel leesplezier,

Petrus Tigliensis