kostenlose counter
Web Design
Ik stam af van...

Stamboomonderzoek, een mooie en tijdverslindende hobby. Het hier gepubliceerde materiaal is ontstaan uit ruim 12 jaar onderzoek en met hulp van heel veel mensen die gelukkig ook allemaal iets van de familie’s wisten.

Vele archieven in den lande zijn geraadpleegd, Venlo, Rotterdam, Schoonhoven Maastricht Den Haag etc. maar ook krantenknipsels, gedachtenisprentjes tot aan het geweldige geheugen van mijn Oma. (1896-1999) Alles heeft ertoe bijgedragen dat het huidige resultaat zichtbaar is.

Als basis diende een artikel in de Limburgse Leeuw waarin werd vermeld dat er een onuitgegeven genealogie bestond van een patriciërsfamilie Alberts uit Venlo.

Deze genealogie was geschreven door Joseph Eduard Keuller (1813-1864) notaris  en Albertus Leonardus Hubertus Wolters (1822-1897) priester. Deze onuitgegeven genealogie is ondergebracht in een privé archief in Roermond.

Later heeft Jan Verzijl (1897-1967) kunsthandelaar en genealoog getracht aan de hand van Keuller’s handschrift een eigen bewerking op papier te zetten. Echter Jan Verzijl was niet altijd even nauwkeurig en schreef graag naar eigen hand. Deze bewerking is te zien bij het CBG en in kopie in het GA te Venlo.

Alle families behalve Haagmans USA zijn aan elkaar gerelateerd. Veel leesplezier,

Pierre Alberts